Spild i virksomheden

Vi skal skabe værdi set med kundens øjne. Det vil sige, at vi kun skal producere det, som kunden vil betale for.

Alt der ikke skaber værdi, set med kundens øjne, er MUDA (spild). Det kan være:Kvinder Taylor All Lav Stucco Chuck Dark Star Converse Pris Sko Ox 76bgvYfyIm

  • Nødvendigt spild. Dette er aktiviteter, som ikke direkte skaber værdi; men som er nødvendige for de værdiskabende aktiviteter. Dette spild kan reduceres ved at forenkle processerne.
  • Eller unødvendigt spild.  Dette er aktiviteter, som ikke er nødvendige støtteaktiviteter og ikke skaber værdi. Det er disse aktiviteter, vi skal undgå og fjerne.

 

Kilde: Kreativproces.dk

Der findes 7 spildtyper:

Overproduktion

Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion som kunden reelt set ikke er parat til at betale for, den skaber ingen værdi for kunden. Overproduktion betragtes af mange som det værste spild, der kan foregå i en virksomhed. Allerede skaberen af ”Toyota Production System” (forgængeren for LEAN) betragtede overproduktion som den værste af alle spildtyper.

Defekte produkter

Det er indlysende for alle, at det er spild at producere produkter, som ikke er i orden. Defekte produkter koster penge ikke kun på kort sigt; men også på langt sigt.

Ventetider

Sat på spidsen så kan man sige, at ventetid er et udtryk for manglende respekt for kunderne eller samarbejdspartnerne. Man signalerer, at min tid er mere værd end din – Ikke nogen specielt god signalværdi at sende.

Ventetid i produktionen er et tydeligt tegn på, at der er nogle processer der ikke fungerer hensigtsmæssigt. Der er ikke et uhindret flow igennem fabrikken.

Transport

Kunder ønsker ikke at betale for at få deres varer transporteret rundt, hvis de ikke har hyret et transportfirma. Dermed betragtes al transport som spild. Det kan være nødvendigt spild for at få varen flyttet fra produktionsstedet til kunden, men der er også meget unødvendig transport, som ikke skaber værdi set med kundens øjne. Transport i den forbindelse er ikke kun transport uden for virksomheden, men også transport internt i virksomheden.

Overflødig bevægelse

Unødvendig bevægelse opstår når medarbejderne bevæger mere end højst nødvendigt. Det kan være i forbindelse med omstilling af maskinerne eller som følge af et uhensigtsmæssigt layout.

Overflødige processer
Sko Pris T Herre Engros llergte Sneakers06162043983 Lav KJc5uTlF13

Over-processering henviser til det spild som det at skyde gråspurve med kanoner giver. Vi køber maskiner eller værktøj, der er overdimensionerede til den opgave de skal udføre.  Det svarer til, at man sætter en jumbojet ind på ruten Billund – Amsterdam. Maskinen er imponerende og kan tage 5 gange så mange passagerer, som der er behov for. Til gengæld er den så dyr at flyve og vedligeholde, at der kun er råd til én ugentlig afgang.

Sko Pris T Herre Engros llergte Sneakers06162043983 Lav KJc5uTlF13

Lager

I den ideelle verden ville der ikke være behov for et lager. Alle processer kører optimalt, og der er et synkroniseret flow igennem fabrikken. Vi ved alle, at det ikke altid er muligt, og der vil være et behov for et lager der dækker den forskel, der er mellem kundens ønskede leveringstid og den mulige produktionstid. Der er grundlæggende tre former for lager: råvarelager, varer i arbejde og færdigvarelager. Det kan være nødvendigt at holde et vist færdigvare lager på grund af usikkerheden og variationen i salget. Råvarelagerstørrelsen er bl.a. afhængig af leveringstider fra leverandører. Varer i arbejde er alle de små mellemlagre der findes i produktionen. Ved at skabe et synkroniseret flow i produktionen kan disse lagre minimeres.

Download pixi-hæfte om Spild i virksomheden og læs mere om de syv spildtyper og hvorfor det er vigtigt at undgå dem her.

Læs artikel om spild Sko Pris T Herre Engros llergte Sneakers06162043983 Lav KJc5uTlF13her.

Fordybelse

Se videoen ”The 7 Wastes” her.Sko Pris T Herre Engros llergte Sneakers06162043983 Lav KJc5uTlF13